Zuzanna Dąbrowska

Waldemar Buda: KPM uwzględni różnice pomiędzy miastami

Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej zmieni perspektywę jej funkcjonowania z 2023 na 2030 rok – ...

Samorząd: jakość zarządzania

O standardach zarządzania, udziale mieszkańców w tym procesie, roli państwa i przepisów centralnych w ...

Dalszy rozwój województw wymaga inwestycji prospołecznych

Podnoszenie jakości życia mieszkańców to dziś najważniejsze zadanie jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z punktów Konwentu ...

Miasta to rozwój przyszłości

Strategia odpowiedzialnego rozwoju podejmuje ważne tematy związane z rozwojem miast. Na poziomie rządu brakuje ...