Renata Krupa-Dąbrowska

Będzie szybka ścieżka pozbywania się chorych drzew

Wójt gminy zdecyduje o wycince drzewa. Nie będzie potrzebna zgoda właściciela posesji. Nie ucichła ...

Roczne opłaty to bolączka miast

Aglomeracje borykają się z problemem zaległości z tytułu użytkowania wieczystego. Nie wszyscy bowiem chętnie ...

Mimo długów władze nie powinny utrudniać biznesu

Zaległości czynszowe za lokal to nie jest powód, by restauratorowi odmówić dzierżawy chodnika pod ...

Samo zawiadomienie to za mało, by karać

W strefach płatnego parkowania nie zawsze płaci się za postój auta. Opłaty za parkowanie ...

Bałagan z taryfami i pozwoleniami

Jest mało czasu na przesłanie nowych taryf ze stawkami za wodę i za ścieki. ...

Grunty zablokowane na dziesięć lat

Zasady sprzedaży dzierżawionych działek utrudniają współpracę władz lokalnych z inwestorami. Jest szansa, że to ...

Członek PZPR nie zasługuje na upamiętnienie

Wkład w rozwój motoryzacji na tle innych fragmentów życiorysu to za mało, by Ryszard ...

Pomoc prawnika czeka w powiecie

Punkt pomocy prawnej będzie mógł działać także w miejskiej bibliotece. Wsparcie w takich miejscach ...

Mariaż gminy z prywatnym biznesem

Dzięki edukacji oraz spółkom celowym ma przybyć inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dziś partnerstwo ...

Firma reklamowa wygrała w sądzie

Uchwała nie może jedynie wyznaczać czasu na dostosowanie billboardów do nowych wymogów. Wojewódzki Sąd ...