Marian Gorynia

Instytut Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu