Maria Weber

Sytuacja Ostrowic to przestroga dla innych gmin

Projekt tylko częściowo rozwiązuje sprawę Ostrowic, ponieważ przejęcie długu przez państwo nie wprowadza dodatkowych ...

Obniżki nie są odpowiedzią na społeczne postulaty

Temat płac władz lokalnych był nieobecny w mediach do czasu wywołania go przez PiS. ...

Stawki za wodę nie zawsze gładko przeszły przez weryfikację

Większość przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych ma już uzgodnione taryfy. Wiele z nich zatwierdzono dopiero za drugim ...

Inwestor będzie kierowany centralnie

Samorządy, które brały aktywny udział w sukcesach odnoszonych przez specjalne strefy ekonomiczne, teraz będą ...

Nie mamy możliwości płacenia za świadczenia udzielane mieszkańcom

Nowelizacja wspomnianej ustawy to kolejny przykład przerzucania zadań na samorządy bez wskazania źródła finansowania ...

Brak pieniędzy na zdrowie ciąży władzom lokalnym

Samorządy są właścicielami placówek leczniczych. Od 2016 roku, nie z własnej woli, stały się ...

System płac z innej epoki

Zasady wypłacania należności za pracę we władzach lokalnych, zdaniem samorządowców, należy przystosować do nowych ...

Część dochodów przejmie agencja

Samorządy, na których terenie znajdują się kopalnie, mogą stracić znaczące wpływy do swoich budżetów. ...

Na zwalczaniu smogu można zarobić

Nowoczesna kotłownia w Płońsku pozwoliła zarobić na handlu uprawnieniami do emisji CO2 na giełdach ...

Miasto upomina się o Koloseum

Władze Woli wypowiedziały umowę użytkowania dotyczącą starych gazowni. 30 grudnia 2016 roku Urząd Dzielnicy ...