Maria Weber

Część dochodów przejmie agencja

Samorządy, na których terenie znajdują się kopalnie, mogą stracić znaczące wpływy do swoich budżetów. ...

Na zwalczaniu smogu można zarobić

Nowoczesna kotłownia w Płońsku pozwoliła zarobić na handlu uprawnieniami do emisji CO2 na giełdach ...

Miasto upomina się o Koloseum

Władze Woli wypowiedziały umowę użytkowania dotyczącą starych gazowni. 30 grudnia 2016 roku Urząd Dzielnicy ...