Maria Weber

Bezpieczeństwo to sprawa gminy

Pomysł likwidacji straży miejskich nie podoba się samorządom. O istnieniu lub nie takiej formacji ...

Koncesja wygrywa z kontraktem i spółką kapitałową

Mniejszy jest katalog rozwiązań prawnych, dzięki którym możliwa jest współpraca gminy z firmami w ...

Pieniądze na wspólne projekty

Lokalnej grupie działania łatwiej będzie zmienić wniosek o dofinansowanie. Więcej będzie również czasu na ...

Samorządy będą miały mniej możliwości zadłużania się

Gminy będą mogły spłacić stary dług, zaciągając nowe zobowiązania, ale o niższych kosztach obsługi. ...

Wspólnoty lokalne nic nie zyskują na sporach kompetencyjnych

Nieporozumienia pomiędzy władzami samorządowymi różnych szczebli są rzeczą naturalną. Przepisy nie pomagają ich rozwiązywać. ...

Gazeta czy biuletyn

Prasa samorządowa od wielu lat zderza się z poważną krytyką. Zarzuty są takiej wagi, ...

Sytuacja Ostrowic to przestroga dla innych gmin

Projekt tylko częściowo rozwiązuje sprawę Ostrowic, ponieważ przejęcie długu przez państwo nie wprowadza dodatkowych ...

Obniżki nie są odpowiedzią na społeczne postulaty

Temat płac władz lokalnych był nieobecny w mediach do czasu wywołania go przez PiS. ...

Stawki za wodę nie zawsze gładko przeszły przez weryfikację

Większość przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych ma już uzgodnione taryfy. Wiele z nich zatwierdzono dopiero za drugim ...

Inwestor będzie kierowany centralnie

Samorządy, które brały aktywny udział w sukcesach odnoszonych przez specjalne strefy ekonomiczne, teraz będą ...