Maria Weber

Samorządy będą miały mniej możliwości zadłużania się

Gminy będą mogły spłacić stary dług, zaciągając nowe zobowiązania, ale o niższych kosztach obsługi. ...

Wspólnoty lokalne nic nie zyskują na sporach kompetencyjnych

Nieporozumienia pomiędzy władzami samorządowymi różnych szczebli są rzeczą naturalną. Przepisy nie pomagają ich rozwiązywać. ...

Gazeta czy biuletyn

Prasa samorządowa od wielu lat zderza się z poważną krytyką. Zarzuty są takiej wagi, ...

Sytuacja Ostrowic to przestroga dla innych gmin

Projekt tylko częściowo rozwiązuje sprawę Ostrowic, ponieważ przejęcie długu przez państwo nie wprowadza dodatkowych ...

Obniżki nie są odpowiedzią na społeczne postulaty

Temat płac władz lokalnych był nieobecny w mediach do czasu wywołania go przez PiS. ...

Stawki za wodę nie zawsze gładko przeszły przez weryfikację

Większość przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych ma już uzgodnione taryfy. Wiele z nich zatwierdzono dopiero za drugim ...

Inwestor będzie kierowany centralnie

Samorządy, które brały aktywny udział w sukcesach odnoszonych przez specjalne strefy ekonomiczne, teraz będą ...

Nie mamy możliwości płacenia za świadczenia udzielane mieszkańcom

Nowelizacja wspomnianej ustawy to kolejny przykład przerzucania zadań na samorządy bez wskazania źródła finansowania ...

Brak pieniędzy na zdrowie ciąży władzom lokalnym

Samorządy są właścicielami placówek leczniczych. Od 2016 roku, nie z własnej woli, stały się ...

System płac z innej epoki

Zasady wypłacania należności za pracę we władzach lokalnych, zdaniem samorządowców, należy przystosować do nowych ...