Maria Weber

Opłaty za prąd poraziły

To, co zaoferowały firmy energetyczne dostarczające energię elektryczną, bardzo mocno zaskoczyło gminy. Ceny poszybowały ...

Z obchodzeniem przepisów jest problem

Część długu samorządów jest ukrywana w spółkach komunalnych w majestacie prawa. Rz: Kontrolerzy regionalnych ...

Szefowie wiejskich społeczności powinni móc rozwinąć skrzydła

Sołtysi wobec braku samodzielności i właściwej oceny ich pracy ze strony władz gmin chcieliby ...

Radny bezradny czy bierny

Udział w pracach rady gminy to możliwość wpływania na sytuację wspólnoty lokalnej. Niestety, układ ...

Bezpieczeństwo to sprawa gminy

Pomysł likwidacji straży miejskich nie podoba się samorządom. O istnieniu lub nie takiej formacji ...

Koncesja wygrywa z kontraktem i spółką kapitałową

Mniejszy jest katalog rozwiązań prawnych, dzięki którym możliwa jest współpraca gminy z firmami w ...

Pieniądze na wspólne projekty

Lokalnej grupie działania łatwiej będzie zmienić wniosek o dofinansowanie. Więcej będzie również czasu na ...

Samorządy będą miały mniej możliwości zadłużania się

Gminy będą mogły spłacić stary dług, zaciągając nowe zobowiązania, ale o niższych kosztach obsługi. ...

Wspólnoty lokalne nic nie zyskują na sporach kompetencyjnych

Nieporozumienia pomiędzy władzami samorządowymi różnych szczebli są rzeczą naturalną. Przepisy nie pomagają ich rozwiązywać. ...

Gazeta czy biuletyn

Prasa samorządowa od wielu lat zderza się z poważną krytyką. Zarzuty są takiej wagi, ...