Maria Weber

Nie zabierać miastom miejskiej polityki

Tworzenie metropolii ma być jedynie możliwością realizacji strategii ponadlokalnej – wynika z nowych zasad ...

Kwadratowy stół dla oświaty

Powrót organizacji sieci szkół do samorządów i określenie standardów edukacyjnych – tego m.in. oczekują ...

Łatanie długu na zakręcie

Ustalenia CBA w Dubiecku pokażą, co wolno robić, aby ratować lokalne finanse.

Janosikowe trzeba odesłać do lamusa

Rząd mógłby zwiększyć pulę tych dochodów dla nas i przeznaczyć większość PIT dla poszczególnych ...

W poszukiwaniu finansowej autonomii

Sytuację w kasie samorządowej mogłoby poprawić wprowadzenie komunalnego PIT. To jedna z propozycji Banku ...

Optymalizacji szuka się wszędzie

Nie ma potrzeby aby samorządy informowały o schematach podatkowych. Wzrosną przez to obciążenia finansowe ...

Gminy stracą na przekształceniu

Zasady, na jakich odbędzie się zmiana użytkowania wieczystego we własność, naruszają zdaniem samorządowców konstytucję.

Przekształcenie nie dla każdego

Ze zmiany użytkowania wieczystego we własność nie mogą skorzystać osoby, których mieszkania znajdują się ...

Za zniknięciem stoją długi

Pogląd, iż gmina nie może zbankrutować, przestał być aktualny. Zadłużonych ponad miarę Ostrowic już ...

Fundusz nie pomoże wszystkim

Jeśli droga zarządzana jest przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub ...