Maria Weber

Przekształcenie nie dla każdego

Ze zmiany użytkowania wieczystego we własność nie mogą skorzystać osoby, których mieszkania znajdują się ...

Za zniknięciem stoją długi

Pogląd, iż gmina nie może zbankrutować, przestał być aktualny. Zadłużonych ponad miarę Ostrowic już ...

Fundusz nie pomoże wszystkim

Jeśli droga zarządzana jest przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego siedzibą wojewody lub ...

Opłaty za prąd poraziły

To, co zaoferowały firmy energetyczne dostarczające energię elektryczną, bardzo mocno zaskoczyło gminy. Ceny poszybowały ...

Z obchodzeniem przepisów jest problem

Część długu samorządów jest ukrywana w spółkach komunalnych w majestacie prawa. Rz: Kontrolerzy regionalnych ...

Szefowie wiejskich społeczności powinni móc rozwinąć skrzydła

Sołtysi wobec braku samodzielności i właściwej oceny ich pracy ze strony władz gmin chcieliby ...

Radny bezradny czy bierny

Udział w pracach rady gminy to możliwość wpływania na sytuację wspólnoty lokalnej. Niestety, układ ...

Bezpieczeństwo to sprawa gminy

Pomysł likwidacji straży miejskich nie podoba się samorządom. O istnieniu lub nie takiej formacji ...

Koncesja wygrywa z kontraktem i spółką kapitałową

Mniejszy jest katalog rozwiązań prawnych, dzięki którym możliwa jest współpraca gminy z firmami w ...

Pieniądze na wspólne projekty

Lokalnej grupie działania łatwiej będzie zmienić wniosek o dofinansowanie. Więcej będzie również czasu na ...