Maciej Pilarczyk

Nie ma narodu bez kultury!

Niezależnie od wydźwięku tych słów trzeba to przyjąć za fakt. Tymczasem w pandemii, a ...