Łukasz Kamiński

Oświadczenie bez groźby odpowiedzialności karnej

Podpisujący się pod danymi dla Wód Polskich nie będą narażeni na tak dotkliwe sankcje, ...