Łukasz Kamiński

Konieczność wizji lokalnej ogranicza konkurencję

Gmina nie może uzależniać udziału w przetargu od sprawdzenia przez wykonawców zamówienia przyszłego miejsca ...

Koty i psy pod opieką gmin

Znakowanie i sterylizacja czworonogów mogą oznaczać dla władz lokalnych dodatkowe wydatki.

Remont szkoły bez obniżki VAT

Gminie nie przysługiwało obniżenie należnego VAT o podatek naliczony przy projekcie związanym z edukacją ...

Wsparcie uczniów wymaga pieniędzy

Koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej tylko w części pokrywane są z subwencji dla gmin.

27 pytań o to, jak stosować RODO

Urzędnikom ma być łatwiej postępować z danymi osobowymi.

Oświadczenie bez groźby odpowiedzialności karnej

Podpisujący się pod danymi dla Wód Polskich nie będą narażeni na tak dotkliwe sankcje, ...