Łukasz Kamiński

Pielęgniarki zadbają o uczniów

Jeśli w szkole dentysta nie będzie miał gabinetu, gmina ma zapewnić np. dentobus.

Potrzeba więcej pieniędzy na śmieci

Gmin nie stać na usuwanie składowisk odpadów, gdy uchyla się od tego ich posiadacz, ...

Dieta za liczenie głosów będzie o wiele wyższa

Wójt wypłaci więcej niż dotychczas za pracę przy najbliższych wyborach europejskich.

Drogowa inwestycja to zadanie własne

Gmina nie odliczy podatku od towarów i usług, gdy przebudowując drogę nie jest podatnikiem ...

Ekologom trudniej będzie blokować inwestycje?

Organizacje ekologiczne, aby wziąć udział w postępowaniu związanym z przedsięwzięciem mogącym wpływać na środowisko, ...

Konieczność wizji lokalnej ogranicza konkurencję

Gmina nie może uzależniać udziału w przetargu od sprawdzenia przez wykonawców zamówienia przyszłego miejsca ...

Koty i psy pod opieką gmin

Znakowanie i sterylizacja czworonogów mogą oznaczać dla władz lokalnych dodatkowe wydatki.

Remont szkoły bez obniżki VAT

Gminie nie przysługiwało obniżenie należnego VAT o podatek naliczony przy projekcie związanym z edukacją ...

Wsparcie uczniów wymaga pieniędzy

Koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej tylko w części pokrywane są z subwencji dla gmin.

27 pytań o to, jak stosować RODO

Urzędnikom ma być łatwiej postępować z danymi osobowymi.