Grzegorz Biedroń

Małopolska: trudny powrót do normalności

W lipcu tego roku w porównaniu z lipcem roku ubiegłego nastąpił ponadtrzykrotny spadek aktywności ...