Elżbieta Anna Polak

Wspieramy modernizację i rozwój jednostek kultury

Pomimo trudnego okresu pandemii, kiedy to instytucje kultury nie mogły niemal funkcjonować i działały ...