Danuta Frey

Wywiezienie azbestu nie pomogło

Prezydent Opola nakazał spółce z o.o. usunięcie w ciągu pół roku wszystkich odpadów z ...

Samodzielność gminy nie może być absolutna

Niemożność zwołania komisji rady przez jej przewodniczącego nie uprawnia go do zwołania całej rady ...

Rada powiatu zawyżyła stawki opłat bez uzasadnienia

Nie można w sposób arbitralny ustalać kosztów usunięcia pojazdu z drogi i przechowywania na ...

Styropian musi zniknąć ze ścian

Termomodernizacja zabytkowych budynków będzie wymagać pozwolenia na budowę i uzgodnień z konserwatorem zabytków. Częścią ...

Nie należy straszyć płacących daninę

Rada gminy nie może zobowiązać podatników podatku od nieruchomości do składania oświadczeń pod rygorem ...

Budynek nie może wywołać katastrofy

Nie było wątpliwości, że dom jednorodzinny nie mógł powstać na obszarze osuwiska. Dom miał ...