Danuta Frey

Styropian musi zniknąć ze ścian

Termomodernizacja zabytkowych budynków będzie wymagać pozwolenia na budowę i uzgodnień z konserwatorem zabytków. Częścią ...

Nie należy straszyć płacących daninę

Rada gminy nie może zobowiązać podatników podatku od nieruchomości do składania oświadczeń pod rygorem ...

Budynek nie może wywołać katastrofy

Nie było wątpliwości, że dom jednorodzinny nie mógł powstać na obszarze osuwiska. Dom miał ...