Danuta Frey

Bez przeprowadzki można zamieszkać pod innym adresem

Prezydent miasta miał prawo zmienić numer budynku, by dostosować ewidencję do stanu faktycznego. Prezydent ...

Sto metrów od brzegu jeziora bez zabudowy

Wprowadzenie zakazów na chronionym obszarze krajobrazu nie może naruszać zasady proporcjonalności. Uchwała sejmiku województwa ...

Wystarczy jeden formalny błąd, by wypaść z konkursu

Przy postępowaniu bez udziału kandydatów trudno uzupełnić dokumentację, przedstawiając kopię. Burmistrz ogłosił konkurs na ...

Gmina przerzuciła na mieszkańców swoje obowiązki

Nie można się domagać od właścicieli domów dostarczania bioodpadów do odpowiedniego punktu. W uchwale ...

Sąsiedztwo lotniska wykluczyło inwestycję

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy musi być zgodna z aktami prawa miejscowego. W październiku ...

Plakat nie był reklamą, lecz spotem wyborczym

Informacja o występie zespołu muzycznego była agitacją wyborczą. Dwustronna plansza o wymiarach 5m x ...

Prawo do wypowiedzenia się mają również szesnastolatkowie

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wszyscy mieszkańcy gminy. W 2017 r. prezydent ...

Przystanki za zróżnicowaną opłatą

Uchwała o ustaleniu stawek za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców nie może dyskryminować ...

Pieniądze dla radnych

Rada gminy i wojewoda inaczej potraktowali diety dla radnych za udział w kontrolach. Pod ...

Słup w środku działki

Uchwalając plan zagospodarowania, należy uwzględniać i brać pod uwagę prawo własności. Gdyby sąd nie ...