Danuta Frey

Brak nadzoru nie jest uzasadnionym przypadkiem

Powodem natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły musi być nagła okoliczność. Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego dyrektor ...

Miasto ma zwrócić działki odebrane w latach 80.

Nie każda infrastruktura czy tereny zielone mogą być uznane za realizację celu wywłaszczenia, jakim ...

Sklep nie mógł powstać w pobliżu cmentarza

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwiła bliskość strefy ochronnej miejsca pochówku. Burmistrz odmówił ustalenia ...

Trzeba uważać, określając preferencje w przyjęciu do placówek

Obowiązkowe dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne nie daje podstaw do ich szczególnego traktowania podczas ...

Zmiana studium wykluczała budowę biurowca

Przeznaczenie terenów wyłącznie pod domy jednorodzinne może stać w sprzeczności z postulatami tzw. bilansu ...

Ładny widok uniemożliwił zabudowę

Studium jest wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego, który przewiduje powstanie domów. Gmina może zmienić ...

Mieszkańcy nie mieli nic przeciwko pomnikowi

Można zarządzić konsultacje społeczne, aby poznać opinie w sprawie usunięcie monumentu. Rada Miejska w ...

Bez przeprowadzki można zamieszkać pod innym adresem

Prezydent miasta miał prawo zmienić numer budynku, by dostosować ewidencję do stanu faktycznego. Prezydent ...

Sto metrów od brzegu jeziora bez zabudowy

Wprowadzenie zakazów na chronionym obszarze krajobrazu nie może naruszać zasady proporcjonalności. Uchwała sejmiku województwa ...

Wystarczy jeden formalny błąd, by wypaść z konkursu

Przy postępowaniu bez udziału kandydatów trudno uzupełnić dokumentację, przedstawiając kopię. Burmistrz ogłosił konkurs na ...