Danuta Frey

Wójt nie otrzyma dodatku specjalnego

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych są nieraz tak niejasne i zagmatwane, że spory na ...

Budowie domów przeszkodziły odpady

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej działki nie może być uznane za przekroczenie władztwa ...

Brak nadzoru nie jest uzasadnionym przypadkiem

Powodem natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły musi być nagła okoliczność. Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego dyrektor ...

Sprawa może wielokrotnie krążyć po urzędach i sądach

Kwestia naprawy okularów zajęła urzędnikom i sędziom ponad dwa lata, i nadal nie jest ...

Miasto ma zwrócić działki odebrane w latach 80.

Nie każda infrastruktura czy tereny zielone mogą być uznane za realizację celu wywłaszczenia, jakim ...

Sklep nie mógł powstać w pobliżu cmentarza

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwiła bliskość strefy ochronnej miejsca pochówku. Burmistrz odmówił ustalenia ...

Trzeba uważać, określając preferencje w przyjęciu do placówek

Obowiązkowe dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne nie daje podstaw do ich szczególnego traktowania podczas ...

Zmiana studium wykluczała budowę biurowca

Przeznaczenie terenów wyłącznie pod domy jednorodzinne może stać w sprzeczności z postulatami tzw. bilansu ...

Ładny widok uniemożliwił zabudowę

Studium jest wiążące przy sporządzaniu planu miejscowego, który przewiduje powstanie domów. Gmina może zmienić ...

Mieszkańcy nie mieli nic przeciwko pomnikowi

Można zarządzić konsultacje społeczne, aby poznać opinie w sprawie usunięcie monumentu. Rada Miejska w ...