Danuta Frey

„Dobry start” nie jest na wyścigi

Konflikt ojca i matki wymaga od wójta większej dociekliwości przed wydaniem decyzji o wypłacie ...

Ustalenia prokuratury to mało

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie jest równoznaczny z trwałym opuszczeniem miejsca pobytu ...

Konsultacji społecznych jednak zabrakło

Pozytywnym efektem aż ośmiu przegranych spraw sądowych stało się przyjęcie w końcu właściwej uchwały.

Postój busa kosztuje

Jednolita stawka opłaty za korzystanie z przystanków nikogo nie dyskryminowała – orzekł Naczelny Sąd ...

Miejsce tylko na zebrania, nie na imprezy

Organizowanie w sali wiejskiej przyjęć weselnych było niedozwoloną zmianą sposobu jej użytkowania.

Naprawa infrastruktury to nie sytuacja kryzysowa

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe może być wydatkowana wyłącznie na sytuacje nadzwyczajne.

Sąd odesłał burmistrza do Google Maps

Nałożenie kary za wycięcie drzewa wymaga ustalenia wszystkich prawnych i faktycznych okoliczności. O wycięciu ...

Wójt nie otrzyma dodatku specjalnego

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych są nieraz tak niejasne i zagmatwane, że spory na ...

Budowie domów przeszkodziły odpady

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej działki nie może być uznane za przekroczenie władztwa ...

Brak nadzoru nie jest uzasadnionym przypadkiem

Powodem natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły musi być nagła okoliczność. Uchwałą Zarządu Powiatu Prudnickiego dyrektor ...