Anna Słojewska

Każda strategia potrzebuje regionów i miast

Członkowie polskiej delegacji byli zaangażowani w promocję demokracji i poprawę wsparcia UE dla wszystkich ...

Tworzymy ramy dobrego życia

Inwestujemy i w miasto sąsiedztwa, i w miasto kongresowe. A w środku tego tworzymy bardzo ...

Polityka spójności zabierana regionom

Nowy budżet zmniejsza środki na politykę spójności. Do lobbingu na rzecz zmiany jego struktury ...

Pyszny cukierek za szybą

Optymistyczne jest to, że zachodni politycy, jako odpowiedzialni ludzie, będą chronili europejski projekt przed ...

Polityka spójności jest częścią unijnego DNA

Regiony nie powinny być karane za coś, co jest w kompetencjach rządu centralnego – ...

Oszczędny budżet Unii wyzwaniem dla regionów

Polskie regiony muszą przygotować się na znacznie mniejszy strumień pieniędzy w nowym unijnym budżecie. ...