Anna Cieślak-Wróblewska

Wykorzystana szansa

Patrząc na mapę Lubelszczyzny wyraźnie widać, że unijne wsparcie skoncentrowało się w kilku powiatach. ...

Innowacje przyspieszają wzrost płac

W Gdańsku czy powiecie słupskim przeciętne płace są dziś dwa razy wyższe niż 13 ...

Kurcząca się rzeczywistość

W krótkim okresie spadająca liczba ludności może nawet przynieść pewne, teoretyczne korzyści. Można na ...

Nowe oblicze Śląska

Unijne wsparcie, w ramach którego zrealizowano projekty o wartości około 45 miliardów złotych, to ...

Samorządy u progu nowych wyzwań

Gdańsk, Kołobrzeg i Zielonki to zwycięzcy Rankingu Samorządów 2016, w którym wyłoniliśmy liderów zrównoważonego ...

Trzeba sięgać po atuty

Polska nam wypiękniała, ale teraz trzeba myśleć, jak to wszystko utrzymać – uważa były ...

Gminy dobrze zarządzane

Gdańsk, Kołobrzeg i Zielonki to zwycięzcy tegorocznej edycji Rankingu Samorządów. W tym roku wyniki ...

Trzeba być elastycznym

Reforma szkolnictwa i nowe zasady wykorzystania funduszy UE – z tym samorządy muszą się ...

Poślizg w inwestycjach

Opóźnienie w uruchamianiu funduszy unijnych wstrzymuje wydatki prorozwojowe lubelskich samorządów. Lubelskie miasta i gminy zaplanowały, ...

Czekając na inwestycyjny boom

Pomorskie samorządy przygotowują się do sięgnięcia po unijne fundusze. Ale by móc realizować duże ...