Archiwum

Największe miasta stają się inteligentne

Wrocław, Poznań i Warszawa sięgają po mapy 3D oraz sieci różnego rodzaju czujników. Tak ...

Czas poprawić przepisy

Dziś polskie miasta modernizują tabor i zwiększają zasięg sieci – mówi Michał Beim, ekspert ...

Centralnie wniebowzięci

Forum Obywatelskiego Rozwoju, a konkretnie Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie ...

Czy możliwa jest współpraca międzysektorowa na rzecz zieleni?

Temat zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń coraz częściej przebija się do opinii ...

Koty i psy pod opieką gmin

Znakowanie i sterylizacja czworonogów mogą oznaczać dla władz lokalnych dodatkowe wydatki.

Gminy stracą na przekształceniu

Zasady, na jakich odbędzie się zmiana użytkowania wieczystego we własność, naruszają zdaniem samorządowców konstytucję.

Remont szkoły bez obniżki VAT

Gminie nie przysługiwało obniżenie należnego VAT o podatek naliczony przy projekcie związanym z edukacją ...

Wsparcie uczniów wymaga pieniędzy

Koszty pomocy psychologiczno-pedagogicznej tylko w części pokrywane są z subwencji dla gmin.

27 pytań o to, jak stosować RODO

Urzędnikom ma być łatwiej postępować z danymi osobowymi.

Remont w szkole bez obniżki

Gminie nie przysługiwało obniżenie należnego VAT o podatek naliczony przy projekcie związanym z edukacją ...