Metan przerobią na ciepło dla szkoły

Gierałtowice wykorzystają metan z pobliskiej kopalni Budryk do produkcji prądu i ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

Władze gminy zawarły porozumienie w tej sprawie z Jastrzębską Spółką Węglową. Kopalnia zobowiązała się dostarczać gminie 10 m sześc. metanu na minutę. Jak podaje urząd gminy, inwestycja ma zostać uruchomiona do końca 2018 r.

– Na terenie naszej gminy w sołectwie Chudów posadowiony jest szyb VI KWK Budryk, na którego terenie znajduje się stacja odmetanowania kopalni. Bliskość tego źródła paliwa oraz jego duża zasobność zrodziła pomysł jego wykorzystania do produkcji ciepła i prądu dla gminnych obiektów – opowiada Agnieszka Nowak z urzędu gminy w Gierałtowicach.

Samorząd planuje stworzenie w dwóch sołectwach zasilanych metanem układów kogeneracyjnych wytwarzających prąd i ciepło na potrzeby obiektów użyteczności publicznej. Metan doprowadzony zostanie rurociągami do wysokosprawnych agregatów kogeneracyjnych, gdzie będzie spalany w silnikach gazowych tłokowych, a te będą napędzały generatory wytwarzające energię.

Aby uzyskiwać prąd i ciepło z metanu, gmina musi wcześniej wybudować infrastrukturę dla tej inwestycji: tłocznie gazu, rurociągi, agregaty kogeneracyjne oraz włączenia do sieci odbiorczych ciepła i prądu. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztowała instalacja. – Nie mamy jeszcze analizy techniczno-ekonomicznej, ale przewidujemy koszt rzędu kilkunastu milionów złotych – mówi Agnieszka Nowak. Nie wiadomo też, ile gmina będzie płacić za metan. – Ustalona cena pozostaje tajemnicą handlową – mówi Joanna Karwot z biura prasowego JSW.

Dzięki inwestycji w energię cieplną zaopatrzone zostaną budynki użyteczności publicznej w sołectwie Chudów i Paniówki, takie jak: szkoła podstawowa i przedszkole, strażnica OSP czy kryta pływalnia.

Mogą Ci się również spodobać

Krzemionki Opatowskie na liście UNESCO

Gdy w lipcu podczas 43. sesji komisji dziedzictwa UNESCO ogłoszono, że lista światowego dziedzictwa ...

Rusza budowa Morskiego Centrum Nauki. W oczekiwaniu na przetargi

W 2021 roku ma być gotowe Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, czyli nowoczesna placówka ...

Obwodnica niezgody

Odcinek dawnej drogi wojewódzkiej, biegnący przez centrum miasta, stał się drogą powiatową, a w ...

Zmiany granic gmin budzą kontrowersje

Oceny wniosków o zmiany granic administracyjnych dowodzą, że potrzebne są zmiany przepisów. Dziś zdarza ...

Krótka kołdra utrudnia rozwój kultury

Coraz więcej środków przeznacza się na działalność muzeów i teatrów. Ciągle jednak jest ich ...

Nowoczesna technika pozwoli na szybkie tempo robót

W czerwcu ma się rozpocząć budowa tunelu pod Łodzią. To część Transeuropejskiej Sieci Transportowej ...