Dla mieszkańców i turystów

Miasto planuje budowę bulwarów nadwarciańskich
materiały prasowe

Europejski Samorząd – I miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich – Uniejów. Przedszkole integracyjne i dom kultury z biblioteką powstają w Uniejowie dzięki środkom unijnym. Gmina chce też dzięki dotacjom poszerzyć swoją ofertę uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną.

Uniejów leży w północno-zachodnim krańcu województwa łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu poddębickiego. Tegoroczny lider rankingu „Europejski samorząd” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich pozyskane środki inwestuje w infrastrukturę oraz usługi dla ludności. – W ubiegłym roku rozpoczęliśmy m.in. budowę przedszkola integracyjnego, a także przebudowę i rozbudowę zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę publiczną – opowiada Marcin Wegner, inspektor ds. funduszy UE w Urzędzie Miasta w Uniejowie. Poza tym urzędnicy chcą zagospodarować bulwary nadwarciańskie. Trwają prace projektowe nad nimi. Podobnie jak w przypadku przedszkola. Wszystkie te projekty, warte łącznie 24,5 mln zł, mają zostać zakończone w latach 2019–2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na to ok. 15 mln zł.

Dla władz Uniejowa szczególnie ważny jest projekt związany z budową przedszkola integracyjnego. – Ta inwestycja wpłynie na wyrównanie dysproporcji w zakresie poprawy dostępności do infrastruktury usług społecznych – tłumaczy urzędnik. Podkreśla, że nowe przedszkole oznacza rozwój bazy edukacyjnej, co przyczyni się do wzrostu jakości nauczania oraz pozwoli na lepsze przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji.

Dzięki dotacjom zmienią się bulwary nadwarciańskie. Znajdą się na nich m.in. kinetyczna rzeźba wodna, szlak rekreacyjny Bose Stopy oraz inne szlaki rekreacyjno-poznawcze, przystań kajakowa, kino letnie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Zagospodarowane zostanie też bezpośrednie otoczenie. – Bulwary staną się atrakcyjnym miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów i kuracjuszy odwiedzających nasze miasto – zachwala urzędnik.

Uniejów ma dalsze pomysły na inwestycje związane z dotacjami unijnymi. – Jeśli otrzymamy dofinansowanie z EFRR, w najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie szeregu inwestycji, z czego służyć będzie poszerzaniu oferty uzdrowiskowej oraz turystyczno-rekreacyjnej – mówi Marcin Wegner. Zapewnia, że urząd myśli też o projektach związanych z poprawą życia mieszkańców, takich jak rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej czy instalacji fotowoltaicznych. – Zostaną one rozpoczęte w przyszłym roku i będą realizowane w okresie dwóch–trzech lat, zaś orientacyjny koszt to ok. 60 mln zł – mówi Marcin Wagner.

Podkreśla, że każda z inwestycji poszerzających ofertę turystyczną zakłada utworzenie miejsc pracy, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego gminy.

Mogą Ci się również spodobać

Rysunek to nie tylko linie na papierze

14 czerwca otwarte zostało Triennale Rysunku Wrocław 2019. To jedna z najdłużej istniejących imprez ...

Druga edycja programu „Społecznik” Uchodźcy, przytulanki i hydrozagadka

Dostaliśmy się do kolejnych szkół, gdzie jest także potrzeba rozmowy o wielokulturowości, dostaliśmy też ...

Partnerstwa publiczno-prywatne – szansa na szybki rozwój miast

Prywatne przedsiębiorstwa zaawansowane technologicznie na co dzień zajmują się innowacyjnymi rozwiązaniami dla konsumentów i ...

Ocena stanu samorządowej kasy zależy od tego, kto liczy pieniądze

Przedstawiciele władz lokalnych alarmują, że sytuacja ich budżetów jest zła. Minister finansów twierdzi, że ...

Zrealizuj swoje marzenia. Pomoże stypendium pomostowe

Ponad 600 zdolnych i ambitnych maturzystów, którzy pochodzą z małych miejscowości i niezamożnych rodzin ...

Dialog z pominięciem samorządów

Chociaż to z samorządowych budżetów płacona jest część pensji nauczycieli, nie zaproszono ich na ...