Dobrze wykorzystane szanse na rozwój

Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze powstała z wykorzystaniem środków z LRPO na lata 2007–2013.
Marcin Oliva Soto

Województwo lubuskie zajęło drugie miejsce pod względem efektywności wykorzystania środków unijnych z perspektywy 2007–2013 z wynikiem 136,32 proc. – wskazują dane Ministerstwa Finansów.

Jak tłumaczą władze regionu, główny powód tego sukcesu to świadomość, że te pieniądze – zarówno z perspektywy 2007–2013, jak i z obecnej – stanowią historyczną szansę na rozwój. Lubuskie przekonało się o tym, gdy zostało nagrodzone dodatkowym „bonusem” w wysokości 55 mln euro w ramach LRPO 2007–2013. Region przeznaczył te środki na innowacyjne kierunki na uczelniach, parki naukowo-techniczne, połączenia międzyregionalne, jak również przygotowanie nowych terenów pod inwestycje.

– Lubuszanie są aktywni, przedsiębiorczy i nie boją się wyzwań – komentuje marszałek województwa Elżbieta Anna Polak. – Potrafią znakomicie korzystać z funduszy europejskich. Trudno dzisiaj znaleźć dziedzinę życia, w której gołym okiem nie widać zmian, jakie dzięki środkom unijnym dokonały się na przestrzeni ostatnich lat. Można bez wahania powiedzieć, że Lubuskie miało pomysł, jak wykorzystać środki w minionej perspektywie 2007–2013.

Wzmocnić konkurencyjność

Zakres udzielonego wsparcia 2007–2013 był bardzo szeroki. Trudno porównywać między sobą inwestycje związane z edukacją, zdrowiem, walką z wykluczeniem społecznym a gospodarką niskoemisyjną czy innowacjami w gospodarce. Wszystkie są ważne, wszystkie liczą na wsparcie środków unijnych, potrzebowały ich i nadal potrzebują.

– Gdyby chcieć wyróżnić tutaj jakiś obszar – to byłby to rozwój oparty na nowoczesnych technologiach – uważa marszałek Elżbieta Anna Polak. – To właśnie kwestia spojrzenia w przyszłość – wizji regionu za 15, a nawet 20 lat. Takie podejście do inwestycji nie pozwala pozostać w tyle i sprawia, że możemy być konkurencyjni.

Z ważnych inwestycji zrealizowanych w perspektywie 2007–2013 warto wymienić projekt budowy sieci szerokopasmowej o wartości ponad 140 mln zł. Region zrealizował go jako pierwszy w Polsce. Inwestycja swym zasięgiem objęła obszar 326 miejscowości, łącznie powstało 1418 km sieci dostępowej. Znaczące środki przekazano na budowę i rozwój parków naukowo-technologicznych i centrów badawczych. Jest to szereg powiązanych ze sobą projektów dotyczących zarówno ich budowy, uzbrojenia terenów, jak i budowy dróg oraz dofinansowanie wyposażenia tych obiektów. Dzięki pieniądzom z RPO powstały bądź rozwinęły się: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego z inwestycjami na poziomie ponad 130 mln zł, Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli, Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku czy Park Naukowo-Przemysłowy w Stanowicach.

 

Sukces dwóch stolic

Jakie były najważniejsze inwestycje dofinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013? Oprócz już wymienionych była to m.in. budowa hali laboratoryjnej dla energetyki i odnawialnych źródeł energii, która powstała przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Istotne znaczenie miały inwestycje poprawiające dostępność transportową regionu, m.in. budowa obwodnicy Nowego Kisielina, łączącej drogi wojewódzkie nr 279 i 282, modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek–Gubin na odcinku Zbąszynek–Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko–Przylep czy linii nr 203 Tczew–Kostrzyn na odcinku Krzyż–Kostrzyn.

Samorządową stolicą woj. lubuskiego i ośrodkiem uniwersyteckim regionu jest Zielona Góra. To tutaj studiuje ponad 12 tys. studentów. Z myślą o nich powstało wiele inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i „miękkich”, związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. Sztandarową inwestycją w ramach minionego RPO jest nowa Biblioteka Uniwersytecka, która udostępnia naukowcom swoje bogate zbiory. Wsparcie unijne wykorzystano także na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze.

Samorząd województwa lubuskiego w ostatnich latach kreował politykę rozwoju regionalnego. Jednym z jej efektów jest nowy wizerunek Gorzowa Wlkp., który jest siedzibą administracji wojewody i rządową stolicą regionu. Dzięki funduszom europejskim w ramach LRPO 2007–2013 odnowiony został m.in. Bulwar Nadwarciański, który jest dziś ważnym miejscem spotkań mieszkańców, rozbudowane zostało także Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska.

Patrzeć w przyszłość

– Skupiamy się już na nowych celach – mówi marszałek województwa. – Wielkość środków unijnych przeznaczonych do rozdysponowania przez regiony w latach 2014–2020 jest prawie dwukrotnie wyższa niż w poprzednim okresie programowania. Aktualnie samorządy województw są w większym stopniu odpowiedzialne za dystrybucję pieniędzy unijnych. Przykładem tego są też tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT), czyli wsparcie przeznaczone dla miejskich obszarów funkcjonalnych. To jeden z tych czynników, które pozwalają na bardziej precyzyjne dopasowanie się do konkretnych potrzeb występujących na tych obszarach, potrzeb samych mieszkańców.

Mogą Ci się również spodobać

Nowelizacja zapobiegnie zamieszaniu w budżetach

Obecne zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział w przypadku samorządów województw nie ...

Woonerf na łódzkiej ulicy Traugutta

Podwórko na miejskiej ulicy

Woonerf. To słowo, z którym coraz częściej będziemy się spotykać podczas miejskiego spaceru. Kolejne ...

To nie Warszawa ma decydować

Potrzeby mieszkańców najlepiej znają ich samorządowcy - mówi Domicela Kopaczewska, z-ca prezydenta Włocławka.

Gotyk w remoncie

Montaż ogrzewania podłogowego, remont stropów, sklepień, organów, czy wreszcie żmudna rekonstrukcja XVI-wiecznego obrazu – ...

Pomysł na rozwój ma minusy

Marszałkowie województw nie aprobują nowych rozwiązań podważających plany zagospodarowania przestrzennego.

Koniec wojny o darmowe parkowanie w sobotę

Sobota będzie traktowana jako dzień wolny od pracy. Pobieranie opłat za parkowanie tego dnia ...