Projekty, które zbliżają sąsiadów

Dzięki unijnym pieniądzom odnowione zostaną m.in. znaki informacyjne o obiektach turystycznych na szlakach.
Fotolia

Polscy i słowaccy partnerzy stworzą nowe szlaki rekreacyjne, rowerowe oraz zorganizują warsztaty artystyczne.

Podpisano osiem polsko-słowackich umów na realizację transgranicznych  mikroprojektów finansowanych z programu Polska–Słowacja 2014–2020. – To są bardzo ciekawe i atrakcyjne z punktu widzenia promocji turystyki projekty – uważa Anna Brzechowska-Rębisz, dyrektor biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach pierwszego naboru mikroprojektów uruchomionego w połowie ubiegłego roku złożonych zostało 91 wniosków na kwotę prawie 6 mln euro. Ostatecznie do realizacji wybrano 47 wniosków wartych niemal 3 mln euro.

Część realizowanych mikroprojektów dotyczy rozwoju turystyki na pograniczu poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. – Tematyka planowanych mikroprojektów jest mocno zróżnicowana i zakłada m.in. budowę lub modernizację szlaków rekreacyjnych i infrastruktury turystycznej, tworzenie nowych i sieciowanie istniejących produktów turystycznych, działania promujące region z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, targi, wydarzenia kulturalne i sportowe, a także działania edukacyjne, których celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na pograniczu – wylicza Józef Jodłowski, prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Rower i ikony

Wśród podpisanych pod koniec maja ośmiu umów jest m.in. mikroprojekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”, który będą realizować samorządy obu tych miast. W jego ramach zmodernizowany zostanie szlak rowerowy o długości ponad 150 km. Biegnie on po obu stronach granicy. Poza tym uzupełnione zostaną znaki, tablice kierunkowe oraz informacyjne o obiektach turystycznych na szlaku. Ma też zostać zorganizowany jarmark promujący dziedzictwo kulturowe Polski i Słowacji oraz wydana mapa uwzględniająca szlak.

– To wyróżniający się projekt. Z pewnością wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek województwa, ale i bezpośrednio na wzmożenie ruchu turystycznego, a biorąc pod uwagę, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się obecnie turystyka rowerowa, co możemy obserwować po liczbie zapytań w punktach informacji turystycznej i zainteresowaniu chociażby Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, możemy być pewni, że kolejny atrakcyjny szlak rowerowy stanie się hitem turystycznym – uważa dyr. Brzechowska-Rębisz

Wokół tańca

Inny mikroprojekt realizuje rzeszowski Młodzieżowy Dom Kultury oraz Miejski Dom Kultury we Vranovie nad Toplou. Ma on wartość blisko 100 tys. euro, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne.– Mikroprojekt zakłada realizację transgranicznych działań zacieśniających współpracę pomiędzy przygranicznymi rejonami Słowacji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z jego podobieństwami i różnicami – mówi Bogusław Tomczak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie. Dodaje, że dzięki dotacjom zorganizowane zostaną w Polsce tygodniowe warsztaty artystyczne dla 20-osobowej grupy młodzieży słowackiej, która wspólnie z 20-osobową grupą młodzieży polskiej będzie pracowała nad układem choreograficznym tańców rzeszowskich. Później ta sama młodzież weźmie udział w tygodniowych warsztatach zorganizowanych na Słowacji. – Młodzi ludzie z Polski i Słowacji będą się uczyli tańców regionu Zemplina, a efektem warsztatów będzie wspólny program złożony z tańców polskich i słowackich. Oba zespoły folklorystyczne włączą tańce sąsiadów do swojego stałego repertuaru – tłumaczy dyr. Tomczak.

Zdradza, że publiczność słowacka będzie miała możliwość obejrzenia wspólnego programu w trakcie koncertu prezentowanego we Vranovie nad Toplou w czasie Festiwalu „Hornozemplinské slávnosti 2017″ 26–27 sierpnia. Z kolei w Polsce wspólny koncert tańców ludowych Rzeszowszczyzny i Zemplina zostanie zaprezentowany 22 listopada dla 660 widzów w sali Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

Poza tym na potrzeby dalszej współpracy różnych podmiotów i osób w Polsce oraz na Słowacji stworzony zostanie elektroniczny katalog zespołów artystycznych kultywujących tradycje w województwie podkarpackim oraz w kraju preszowskim. – Będzie on dostępny w internecie i będzie miał charakter otwarty. Pozwoli na uzupełnianie go w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu danymi zespołów i artystów chętnych do wspólnych działań – dodaje dyr. Bogusław Tomczak.

W sumie Młodzieżowy Dom Kultury wraz ze słowackim partnerem we Vranovie nad Toplou od 2010 do I połowy 2017 roku zrealizował ponad 130 wspólnych działań, takich jak koncerty, festiwale, warsztaty, konkursy wokalne i plastyczne, wystawy plastyczne i fotograficzne, konferencje. – Z uwagi na charakter i częstotliwość współpracy pomiędzy Vranovem nad Toplou a Rzeszowem na jednym z rond przy głównej ulicy Vranova ustawiono herb Rzeszowa jako ważnego partnera – podkreśla dyr. Bogusław Tomczak.

Tradycyjne trunki

Wśród wybranych projektów znalazła się też propozycja Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pod nazwą „Szlak historycznych receptur”. – Połączy on niewielkie, regionalne browary, winnice oraz miejsca, w których wytwarzane są nalewki i inne tego typu produkty tradycyjne. Przy promocji regionalnych wyrobów nacisk położony zostanie na aspekt tradycji – większość napojów uwzględnionych na trasie szlaku jest wytwarzana w oparciu o dawne receptury – mówi dyr. Brzechowska-Rębisz.

Podkreśla, że PROT liczy na to, że już niebawem, po realizacji projektu, podkarpacka oferta turystyczna będzie kojarzona m.in. z produktami powstającymi na bazie tradycyjnych receptur i właśnie dla nich wielu nowych turystów pojawi się w województwie.

Większość z 47 wybranych do dofinansowania propozycji związana jest z ochroną i rozwojem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

– Wybrane projekty dotyczą m.in. obiektów UNESCO zlokalizowanych w Karpatach, enoturystyki, folkloru czy rzemiosła – tłumaczy dyr. Brzechowska-Rębisz.

Także prezes Jodłowski zapewnia, że jest przekonany, iż wszystkie te inicjatyw pozytywnie wpłyną na zacieśnienie polsko-słowackiej współpracy, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej regionu, a także będą doskonałą okazją do szerokiej, międzynarodowej promocji regionu, która będzie służyć społeczności lokalnej zamieszkującej pogranicze.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Mogą Ci się również spodobać

Ludność pod lepszą ochroną

Władze lokalne będą musiały dokładnie zaplanować, jak pomagać w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Upalne lato, gorący sezon

To był bardzo udany sezon, lepszy od i tak świetnego roku ubiegłego – mówi ...

Ekologom trudniej będzie blokować inwestycje?

Organizacje ekologiczne, aby wziąć udział w postępowaniu związanym z przedsięwzięciem mogącym wpływać na środowisko, ...

Jubileusz nowego pogranicza

Mówią, że granice to są blizny historii, jeśli tak, to ta granica pokazuje jak ...

Nie opieramy się tylko na węglu

Powinniśmy zacząć myśleć o stopniowym wygaszaniu kopalń – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Rybnik ...

Zawsze trzeba reagować na zmiany

Lokalny rozwój powinien być zrównoważony, uwzględniający trzy czynniki: społeczny, gospodarczy i środowiskowy – mówi ...